فرم عضویت

فرم درخواست عضویت کانون رسانه‌های کشور

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • لطفا با پیش شماره شهرتان وارد کنید
  • .

  • .

  • تصویر معرفی‌نامه از رسانه خود را بارگذاری کنید
  • در صورتی که صاحب امتیاز رسانه‌ای هستید، تصویر مجوز رسانه خود را بارگذاری کنید
  • .

  • توانمندی خود را جهت همکاری با کانون رسانه‌های کشور (کلینیک رسانه) توضیح دهید